วัดบางพระวรวิหาร
สถานที่ตั้ง :
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.211584
100.935618
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดบางพระวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 157 บ้านบางพระ ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 ปูชนียวัตถุ มีพระเจดีย์ 1 องค์ พระพุทธบาทจำลอง และ รูปหล่อ อดีตเจ้าอาวาส ประดิษฐานอยู่ในวิหาร สิ่งก่อสร้างสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือมณฑปพระพุทธบาทบางพระ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากวัดบางพระวรวิหารไม่ไกลนัก

วัดบางพระ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2440 ตามสันนิษฐานเดิมวัดนี้คงสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาทิพากรวงศ์มหาโกษธิบดี (ขำ บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้างพระอุโบสถ พร้อมสร้างพระเจดีย์สูง 5 วาขึ้น ณ ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณ และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาสักการะ รวมทั้งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ภายในวัดมีหอสวดมนต์ สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรีย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในรัชกาลที่ 5

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.211584, 100.935618
ภาพแหล่งท่องเที่ยว