สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส
สถานที่ตั้ง :
ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.004466
101.430113
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบใน มีเนื้อที่กว่า 500 ไร่ มีหลวงพ่อธรรมรส หรือหลวงพ่อคล้าย ฐิตธัมโม เป็นเจ้าสำนัก และสำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน ภายในสำนักสงฆ์มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลก พระโพธิสัตว์ หอระฆังปราบมาร รูปปั้นพระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมาล พระอินทร์มาดีดพิณสอนธรรม รูปปั้นหลวงพ่อโต และวนอุทยานสงฆ์น้ำตกธรรมรส
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.004466, 101.430113
ภาพแหล่งท่องเที่ยว