ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
สถานที่ตั้ง :
ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ประวัติศาสตร์
13.167454
100.806078
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรมหาวิหาร – ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ : ศาสนสถานคู่เกาะสีชัง
ภายหลังจากที่มีการสร้าง “ถนนอัษฎางค์” ขึ้นเป็นเส้นทางสัญจร ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ย้ายบ้านเรือนไปตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายด้านทิศเหนือของเกาะสีชังซึ่งอยู่ห่างไกลจาก “วัดอัษฎางคนิมิตร” เป็นที่ลำบากแก่พระภิกษุสงฆ์ในการบิณฑบาต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามแห่งใหม่ขึ้น ณ เชิงเขาของยอดพระจุลจอมเกล้าด้านติดทะเลเพื่อชาวบ้านจะได้ทำบุญตักบาตรสะดวก พร้อมทั้งพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม” เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2435 ปัจจุบันวัดจุฑาทิศธรรมสภารามมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทวรมหาวิหาร

จากวัดจุฑาทิศธรรมสภารามมีบันไดปูนที่สามารถเดินต่อเนื่องไปยัง “ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่” ศาลเจ้าอันเป็นที่เคารพของชาวเกาะสีชังและชาวไทยเชื้อสายจีน ลักษณะเป็นถ้ำซึ่งดัดแปลงเป็น ศาสนสถาน ที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย จากบริเวณศาลมองเห็น ทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน เดิมทีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นเพียงแค่ศาลเล็กๆ ซึ่งภายในมีช่องหินแคบๆ ที่มีรูปลักษณะคล้ายหลวงจีนตั้งอยู่ เมื่อมีคนไปสักการบูชามากขึ้นจึงมีการสร้างเป็นศาลลักษณะทรงวิหารจีน ภายในประดิษฐานรูปเคารพเจ้าพ่อเห้งเจีย เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู 8 เซียน ฯลฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่กันอย่างเนืองแน่

ข้อมูลการเดินทาง
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 13.167454, 100.806078
ภาพแหล่งท่องเที่ยว