แหลมสน
สถานที่ตั้ง :
ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
ธรรมชาติ
12.696075
101.701151
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เป็นชายหาดที่ทอดยาวไปจนถึงแหลมแม่พิมพ์ ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมแหลมสน และวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และได้พักผ่อนอาศัยพร้อมชมการดำเนินชีวิตประมงของชาวแหลมสน
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.696075, 101.701151
ภาพแหล่งท่องเที่ยว