ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง)
สถานที่ตั้ง :
ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
วัฒนธรรม
12.682008
102.205023
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังภายใต้การบังคับบัญชาสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง มีหน้าที่ให้บริการและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผึ้งและแมลงเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ อันเป็นผลของการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องขยายพื้นที่การเกษตร เสริมรายได้ต่อครัวเรือนโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพเฉพาะด้านผึ้งและแมลงเศรษฐกิจจึงเป็นวิวัฒนาการอีกก้าวหนึ่งของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) โดยการผลิตขยายพันธุ์ผึ้ง การใช้ผึ้งเพื่อผสมเกสร การเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร (การค้า) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง การเลี้ยงจึ้งหรีดเสริมรายได้ และการท่องเที่ยงเชิงเกษตร
ข้อมูลการเดินทาง
ใช้เส้นทางจันทบุรี-สระแก้ว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
พิกัด : 12.682008, 102.205023
ภาพแหล่งท่องเที่ยว